Moderaterna

Nollvision för självmord

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 15:45 CEST

- Det krävs en nollvision för självmord.

Det sa den moderata riksdagsledamoten Magdalena Andersson i dagens särskilda riksdagsdebatt om den psykiatriska vården.

- Självmord, eller suicid, är så gott som alltid ett resultat av psykisk ohälsa. Varje år tar 1400 människor sitt liv. Med en bättre fungerande psykiatrisk vård hade många, kanske de flesta, av dessa dödsfall kunnat undvikas.

- Alla patienter ska ha rätt till en diagnos inom tre månader. Hur ska vården kunna erbjuda rätt hjälp till psykiskt sjuka om man inte klarat av att ge en diagnos. Regeringen och Ylva Johansson har misslyckats när allt för många cirkulerar runt i systemet år efter år.

Moderaterna har anslagit 600 miljoner kronor mer än regeringen för att utveckla verksamheten med personliga ombud. Dessutom avsätter vi 800 miljoner mer än regeringen för att förbättra den psykiatriska vården. Kommunerna får också 300 miljoner mer för att utveckla stödet till anhöriga. Totalt satsar moderaterna tio miljarder mer än regeringen på vård och omsorg.

Moderaterna har nyligen presenterat en rapport om den psykiatriska vårdens organisation. Vi lägger där 28 förslag för en bättre psykiatrisk vård.

Klicka här för att läsa rapporten »
http://www.moderat.se/pdffiler/psykiatrirapport20051013.pdf