Dyslexiförbundet FMLS

Nominera till Dyslexipriset 2015!

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 14:54 CEST

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Pristagaren utses av en jury som sätts samman av Dyslexiförbundet FMLS. Priset om 25000 kronor ges till en pristagare och delas ut av Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi under Dysleximässan i Göteborg den 23-24 oktober 2015.

Alla är välkomna att nominera!

Gör såhär:

Ange namn, adress och telefon liksom e-post till föreslagen pristagare

Ange vem/vilka som nominerar

Ange skäl för nominering

Mejla ditt förslag senast den 1 oktober 2015 till dyslexipriset@dyslexi.org

Frågor: Kaj Nordquist, 08-665 17 01

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

------------------------

Svensk TalTeknologis affärsidé är att underlätta skrivande, läsande och kommunikation. Att med egen och andras kompetens utveckla, tillverka och sälja användarvänliga och konkurrenskraftiga produkter och utbildningar. Svensk Talteknologi är en av de ledande företagen i Sverige inom detta området. Mer än hälften av Sveriges skolor elever har till gång till våra produkter.