Miljöstyrningsrådet

Nominera upphandlare och leverantörer till 2014 års hållbarhetspris

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 11:49 CET

Miljöstyrningsrådet belönar en upphandlande organisation och leverantör som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling.

"Vi vet att det finns många goda exempel runt om i landet. Passa på att nominera er själva och visa det fina arbete ni gör, säger Sven-Olof Ryding", VD på Miljöstyrningsrådet.

Syftet med priserna är att belöna upphandlare och leverantörer som arbetar aktivt med frågorna och når resultat. Så att även andra inspireras till att satsa på att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn.

"Upphandlingsfrågorna är mer aktuella än någonsin, och att belöna upphandlare och leverantörer som arbetar seriöst för att bidra till en hållbar framtid genom upphandling är viktigt för att inspirera andra",säger Sven-Olof Ryding.

Vinnarna får, förutom en prisskulptur och ära, rätten att använda en särskild prissymbol i sin marknadsföring. De får även presentera sig och sitt arbete den 8 april 2014 under konferensen Hållbar Upphandling i Stockholm. Nominera senast 28 februari 2014.  Läs om kriterierna och hur du går till väga här: http://www.msr.se/sv/Miljomervarde/Vara-upphandlingspriser/ www.msr.se/priser

Priserna till Utmärkt Hållbar Upphandlare och Utmärkt Hållbar Leverantör har delats ut sedan 2008. Förra årets vinnare var Växjö kommun och Inrego AB.

Om priserna

En vinnare av priset ”Utmärkt Hållbar Upphandlare” ska bland annat vara ett gott exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt genom att ställa miljö- och sociala krav vid upphandling och inköp, visa att miljökrav vid upphandling och inköp har stimulerat en mer miljöanpassad produktutveckling samt kunna beskriva faktiska miljövinster genom sina satsningar.

Vinnaren av priset ”Utmärkt Hållbar Leverantör” ska bland annat vara en god förebild för hur företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor för att möta krav i upphandlingssammanhang och kunna beskriva hur satsningar på miljö och sociala frågor kunnat leda till faktisk förbättring i samhället.

Mer information om priserna och kriterierna.

Du kan även kontakta Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet på susanne@msr.se eller 0708-96 88 81.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).