Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nominerade till 2011 års pris för alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete

Pressmeddelande   •  Nov 14, 2011 11:00 CET

CAN har tagit initiativ till ett nyinstiftat pris i förebyggande arbete. Pristagare i fyra kategorier presenteras vid galamiddagen på konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 16 november. I varje kategori utdelas ett pris och ett-två diplom. 

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter. Nominerade är

  • Håbo kommun, kontaktpersson: Charlotta Bjälkebring Carlsson, 0171-52871
  • Västerås stad, kontaktperson: Åsa Sundgren Häggberg, 021-392932

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt bedrivit ANDT-förebyggande arbete. Nominerade är

  • Tjejzonen, kontaktperson: Lotta Zetterqvist, 08-52247840
  • Upplands Väsby-Bredden Rotaryklubb, kontaktperson: Ulf Ahldén, 0708-965721

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2011 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp. Nominerade är

  • "Jag brinner", Gävle kommun, kontahtperson: Johnny Gustafsson, 070-4140895 
  • Klubb Sobeer, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), kontaktperson: Alva Lindenbaum, 0704-330106
  • Matfestivalens ungdomssatsning, Skövde kommun, kontaktperson: Pirjo Svegreus, 0730-83 99 99

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgörs genom SMS-röstning. Nominerade är

  • Begonia Randhav och Michaela Pettersson, elever vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta, 0736-176671 och 0733-324720
  • Maria Kero vid Luleå tekniska universitet, 0706-669168
  • Håkan Fransson, samordnare i Öckerö kommun, 0706-901514 

I kategorin Årets förebyggare kan man SMS-rösta på kandidaterna fram till 15.00 den 16 november. Nomineringsperioden har pågått den 1 september-1 oktober 2011. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landstting (SKL) har röstat fram de nominerade bland inkomna bidrag. Läs mer om priset och SMS-röstningen på www.can.se. Läs mer om konferensen och prisutdelningen på www.forebygg.nu.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.