Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nominerade till 2011 års pris för alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 11:00 CET

CAN har tagit initiativ till ett nyinstiftat pris i förebyggande arbete. Pristagare i fyra kategorier presenteras vid galamiddagen på konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 16 november. I varje kategori utdelas ett pris och ett-två diplom. 

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter. Nominerade är

  • Håbo kommun, kontaktpersson: Charlotta Bjälkebring Carlsson, 0171-52871
  • Västerås stad, kontaktperson: Åsa Sundgren Häggberg, 021-392932

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt bedrivit ANDT-förebyggande arbete. Nominerade är

  • Tjejzonen, kontaktperson: Lotta Zetterqvist, 08-52247840
  • Upplands Väsby-Bredden Rotaryklubb, kontaktperson: Ulf Ahldén, 0708-965721

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2011 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp. Nominerade är

  • "Jag brinner", Gävle kommun, kontahtperson: Johnny Gustafsson, 070-4140895 
  • Klubb Sobeer, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), kontaktperson: Alva Lindenbaum, 0704-330106
  • Matfestivalens ungdomssatsning, Skövde kommun, kontaktperson: Pirjo Svegreus, 0730-83 99 99

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgörs genom SMS-röstning. Nominerade är

  • Begonia Randhav och Michaela Pettersson, elever vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta, 0736-176671 och 0733-324720
  • Maria Kero vid Luleå tekniska universitet, 0706-669168
  • Håkan Fransson, samordnare i Öckerö kommun, 0706-901514 

I kategorin Årets förebyggare kan man SMS-rösta på kandidaterna fram till 15.00 den 16 november. Nomineringsperioden har pågått den 1 september-1 oktober 2011. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landstting (SKL) har röstat fram de nominerade bland inkomna bidrag. Läs mer om priset och SMS-röstningen på www.can.se. Läs mer om konferensen och prisutdelningen på www.forebygg.nu.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.