Svenska Vård

Nominerade till Årets Vårdgivare 2014

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:44 CEST

Svenska Vård arrangerar för andra gången Svenska Vårdgalan. Syftet med galan är att inspirera till att göra enskilda verksamheter ännu bättre och uppmärksamma goda exempel. Också i år utses Årets Vårdgivare, en utmärkelse för att lyfta fram att fristående verksamheter i Sverige bedriver vård, omsorg och behandling på högsta professionella nivå, och bidrar till att utveckla svensk välfärd.

-  Dagligen gör tusentals fristående verksamheter, ledare och medarbetare inom vården och omsorgen ett fantastiskt arbete. Detta är väl värt att uppmärksamma i en tid då problem och bekymmer tar störst utrymme, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör i branschorganisationen Svenska Vård

Vårdgivaren ska ha verksamhet inom de branschområden som Svenska Vård organiserar, d.v.s. LSS, Psykiatri, Barn och unga, Beroende eller Äldreomsorg. De nominerade vårdgivarna ska vara fristående, det vill säga inte offentligt ägda eller drivna.

De nominerade verksamheterna bedöms utifrån en rad kriterier: kvalitet inom vård/omsorg/behandling, klientbemötande, personal, etik/värdegrund, bidrag till branschens utveckling och generell verksamhetskvalitet. En oberoende jury, med Carl-Axel Palm som ordförande, granskar inkomna nomineringar och utser Årets Vårdgivare 2014.

Slutnominerade till Årets Vårdgivare 2014

INM - Integrerad närsjukvård i Malmö (www.inmalmo.se)
INM - Integrerad närsjukvård i Malmö bedriver psykiatrisk vård. De vänder sig främst till patienter med specialistkrävade psykiska sjukdomar och besvär.

Gästhemmet Edsby Slott (www.edsbyslott.se)
Gästhemmet Edsby Slott är ett äldreboende i Upplands Väsby utanför Stockholm för personer med demensdiagnos och/eller fysiskt omvårdnadsbehov.

Svenska Vårds Hederspris 2014

Vi delar också ut Svenska Vårds Hederspris. Förra året tilldelades Johan Ekstam, kommissarie vid Polismyndigheten i Värmland Svenska Vårds Hederspris.

Vi vill med Hederspriset sätta strålkastarljuset på en särskild insats som haft stor betydelse för social vård, omsorg och behandling och är värd stor uppmärksamhet. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid.

Svenska Vårdgalan äger rum den 5 nov 2014 på Hotell Birger Jarl i Stockholm. För mer information och anmälan besök www.svenskavard.se.

För mer information, kontakta Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård, 070-984 40 99 / dan.nilsson@svenskavard.se eller Carl-Axel Palm, 070-725 19 70 / ca.palm@vardkultur.se


Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.