Justitiedepartementet

Nominering av domare till Förstainstansrätten

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:13 CEST

Regeringen har i dag nominerat professorn Nils Wahl till domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Nils Wahl blev 2001 professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han har undervisat vid universitet sedan 1987 och innehar sedan 1995 också "The Jean Monnet Chair in European Law" vid samma universitet.

Nils Wahl har deltagit och deltar som sakkunnig i ett flertal utredningar på konkurrensrättens område, bland annat Utredningen om en översyn av konkurrenslagen. Han var också expert i EG-lagsutredningen angående Sveriges tillträde till EU. Han är ordförande i Nätverket för europarättslig forskning och medlem i Rådet för konkurrensfrågor. Under åren 1993-2004 var han verkställande direktör för Stiftelsen Fakultetskurser vid Stockholms universitet. Han har skrivit flera böcker och ett stort antal artiklar angående främst EG-rättsliga och konkurrensrättsliga frågor.Kontakt:
Linda Romanus
Pressekreterare hos Thomas Bodström
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Anna Avenberg
Ämnessakkunnig
08-405 36 19