SKF AB

Nominering av styrelseledamöter i AB SKF inför bolagsstämma 2004

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:41 CEST

I enlighet med beslut vid AB SKFs bolagsstämma den 15 april 2003
meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som
tillsammans med styrelseordföranden skall arbeta fram ett förslag till
styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Jacob Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Caroline af Ugglas, Skandia
Ramsay Brufer, Alecta
Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden

Ordinarie bolagsstämma för AB SKF kommer att hållas tisdagen den 20
april 2004.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till SKFs
styrelse kan vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chariman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail-
adresser:
caroline.af.ugglas@skandia.se
ramsay.brufer@alecta.com
tomas.nicolin@ap3.se

Göteborg den 23 oktober 2003

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541,
e-post: Lars.G.Malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post:
Marita.Bjork@SKF.com

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832,
www.skf.com