SKF AB

Nominering av styrelseledamöter i AB SKF inför bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 11:32 CEST

I enlighet med beslut vid AB SKFs bolagsstämma den 20 april 2004 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Jacob Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tomas Nicolin, Alecta
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Marianne Nilsson, Robur

Ordinarie bolagsstämma för AB SKF kommer att hållas tisdagen den 19 april 2005.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till SKFs styrelse kan vända sig till SKFs styrelseordförande på e-post-adress:

chairman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på följande e-post-adresser:

jacob.wallenberg@wcap.se
tomas.nicolin@alecta.se
caroline.af.ugglas@skandia.se
marianne.nilsson@robur.se
Göteborg den 14 oktober 2004


Aktiebolaget SKF
(Publ.)


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 337 1994, e-post: Marita.Bjork@SKF.com

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: +46 31 337 1000, fax +46 31 337 2832, www.skf.com