Gunnebo AB

Nominering av styrelseledamöter i Gunnebo AB inför bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:11 CEST

I enlighet med beslut vid Gunnebo AB:s bolagsstämma den 29 mars 2004
meddelas härmed de tre till röstetalet största aktieägarnas
representanter, som tillsammans med styrelseordföranden skall arbeta
fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie
bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB
Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB
Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder
Roger Holtback, Styrelseordförande och sammankallande

Ordinarie bolagsstämma för Gunnebo AB kommer att hållas torsdagen den 31
mars 2005.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till
Gunnebos styrelse kan vända sig till Gunnebos styrelseordförande på
e-post-adress: chairman@gunnebo.se

eller till Gunnebo AB, Styrelseordförande, Box 5181, 402 26 Göteborg


GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo Ab, tel. 031-10 70 90,
mobil 0705-48 68 18, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,
mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se


Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag
i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100
marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till
7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och
kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd,
säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och
inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken
inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler,
Garny, Leicher, Troax och Elkosta.