Saab

Nominering av styrelseledamöter i Saab AB inför bolagsstämma 2004

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 11:49 CET

I enlighet med beslut vid Saab AB bolagsstämma den 7 april 2003 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter
Adine Grate Axén, Investor
Marianne Nilsson, Robur
Christer Elmehagen, AMF Pension
Mats Gustafsson, SEB Fonder

Ordinarie bolagsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2004.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Saabs styrelse kan vända sig till Saabs styrelseordförande på e-mail:

chairman@saab.se

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail adresser:

adine@investorab.com

marianne.nilsson@robur.se

christer.elmehagen@amfpension.se

mats.gustafsson2@seb.se

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB
Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130, irene.svensson@saab.se

www.saab.se