Swedbank

Nominering till styrelsen i Swedbank 2010

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:46 CET

Swedbanks valberedning föreslår Lars Idermark, Siv Svensson och Göran Hedman till nya ledamöter i Swedbanks styrelse och föreslår omval av ledamöterna Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus, Anders Igel, Helle Kruse Nielsen, Pia Rudengren, Anders Sundström och Karl-Henrik Sundström.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ökar från åtta till tio.

Valberedningen föreslår Lars Idermark till ny ordförande.

”Lars Idermark har bred erfarenhet och hög kompetens. Det är ett bra förslag som har starkt stöd bland Swedbanks aktieägare” säger Valberedningens vice ordförande Lennart Anderberg.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB väljs som revisor för en period om fyra år med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår advokat Claes Beyer som ordförande på årsstämman 2010.

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden för nästa mandatperiod och Lars Idermark kommer inte föreslås vara anställd i Swedbank. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Valberedningens bedömning är att förslaget stöds av ägare motsvarande mer än 40 procent av kapital och röster i Swedbank.

Swedbank AB håller årsstämma 2010 fredagen den 26 mars i Berwaldhallen, Stockholm.

Valberedningen har följande ledamöter:
Hans Sterte, representant för Skandia
Lars Idermark, representant för Folksam, tillika ordförande i valberedningen
Lennart Anderberg, representant för Sparbankerna, vice ordförande i valberedningen
Tommy Hjalmarsson, representant för Sparbanksstiftelserna
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande Swedbank AB

Lars Idermark har inte deltagit i beslutet om ordförandeposten.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och i samband därmed finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats.

För ytterligare information:
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör Swedbank, tfn: 070-831 11 66
Emma Bergfeldt, presskontakt, Swedbank, tfn: 070-203 49 99


Bilaga 1
Kort presentation av nya ledamöter

Lars Idermark, född 1957
Utbildning: Agronomutbildning, ekonomisk inriktning, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Företagsekonomi och nationalekonomi, Uppsala universitet samt Juristlinjen 2 år, Uppsala universitet
VD och koncernchef KF sedan 2005
VD Andra AP-fonden 2001-2005
Ställföreträdande Vd och koncernchef, Capio AB 2000-2001
Vvd och ställföreträdande Vd och koncernchef i FöreningsSparbanken AB (Swedbank) 1997-2000
Ekonomi- och finansdirektör (CFO) och vice VD Föreningsbanken AB 1993-1997
VD och koncernchef LRF Holding AB 1987-1993

Siv Svensson, född 1957
Utbildning: Internationell ekonomi vid Uppsala Universitet
VD Sefina Group sedan oktober 2008
Vvd och regionbankschef Nordea AB 2002-2008
Koncerncontroller och Nordiskt ansvarig för Global Operation Services Nordea AB 1999-2002.
Group Controller i MeritaNordbanken AB (Nordea) 1997-1999
Företagsledande positioner inom Nordbanken AB (Nordea) 1989-1997
Adminstrativ chef PK Fondkommission AB 1987-1989

Göran Hedman, född 1954
Utbildning: Gymnasie skola ekonomisk inriktning, MIL (Management i Lund), IFL (Institutet för företagsledning) samt INSEAD Strategic Management in banking.
VD Sparbanken Enköping sedan 2002
Analyschef centrala kreditstaben FöreningsSparbanken AB (Swedbank) 1997-2002
Ställföreträdande koncernkreditchef Föreningsbanken AB 1996-1997
Företagsledande positioner i Föreningsbanken AB 1979-1996

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.