Swedbank

Nominering till styrelsen i Swedbank 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:39 CET

Valberedningen i Swedbank AB föreslår Olav Fjell till ny ledamot i styrelsen.
Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Ulrika Francke, Göran Hedman, Lars Idermark, Anders Igel, Helle Kruse Nielsen, Pia Rudengren, Anders Sundström, Karl-Henrik Sundström och Siv Svensson. Berith Hägglund-Marcus har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter förblir oförändrat tio personer.
Valberedningen föreslår att årsstämman utser Lars Idermark till ordförande.
Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden för nästa mandatperiod. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Swedbank AB håller årsstämma 2011 fredagen den 25 mars på Cirkus i Stockholm.
Valberedningen föreslår advokat Claes Beyer som ordförande på årsstämman 2011.

Valberedningen har inför årsstämman 2011 bestått av följande ledamöter:
Lennart Anderberg, representant för ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, tillika ordförande i valberedningen
Christer Gardell, representant för ägargruppen Cevian
Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB
Anders Sundström, representant för ägargruppen Folksam
Rose Marie Westman, representant för Alecta Pensionsförsäkring

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och i samband därmed finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats.

För ytterligare information:
Lennart Anderberg, valberedningen ordförande Swedbank AB, tfn: 073-226 00 59
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Bilaga 1

Olav Fjell, född 1951
Utbildning: Civilekonom Norska Handelshögskolan (NHH), 1975
VD Hurtigrutten sedan 2007
VD Lindorff Group, 2005-2007
Rådgivare First Securities, 2004-2005
VD Statoil, 1999-2003
VD Postbanken, 1995-1999
Olika ledande befattningar, medlem i koncernledningen, DnB, 1991-1994
Olika ledande befattningar, Bergen Bank, 1987-1990
Ekonomidirektör, Kongsberg Våpenfabrikk, 1982-1987

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se