Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Nomineringar till Nordiska Rådets Litteraturpris 2007

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2006 14:21 CET

Nomineringarna till Nordiska rådets litteraturpris är klara. De nationella ledamöterna i Bedömningskommittén har nominerat 12 verk av olika nordiska författare. I år finns verk både från Färöarna och från det samiska språkområdet med bland de nominerade. Ingen nominering har inkommit från Grönland.

Pristagaren av litteraturpriset 2007 utses vid Bedömningskommitténs möte på Island i början av mars.

Prissumman utgör 350 000 danska kronor som delas ut vid Nordiska rådets 59:e session i Oslo i månadsskiftet oktober/november 2007.

Till Nordiska rådets litteraturpris år 2007 har följande verk nominerats av de nationella ledamöterna i Bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris:


DANMARK
Morten Søndergaard Et skridt i den rigtige retning
Dikter, Borgens Forlag 2005
Kirsten Thorup Førkrigstid
Roman, Forlaget Gyldendal 2006

FINLAND
Eva-Stina Byggmästar Älvdrottningen
Dikter, Söderströms 2006
Markku Paasonen Lauluja mereen uponneista kaupungeista (Sånger om sjunkna städer)
Prosadikter, Teos 2005, Occident 2006
(Svensk övers. Henrika Ringbom)

ISLAND
Hallgrímur Helgason Rokland (Stormland)
Roman, Mál og menning 2005
(Dansk övers. Kim Lembek)
Jón Kalman Stefánsson Sumarljós, og svo kemur nóttin
(Sommarljus, och sen kommer natten)
Roman, Bjartur 2005
(Svensk övers. John Swedenmark)

NORGE
Tomas Espedal Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetiskt liv
Prosa, Gyldendal 2006
Jan Jakob Tønseth von Aschenbachs fristelse
Noveller, Cappelen 2006
SVERIGE
Ann Jäderlund I en cylinder i vattnet av vattengråt
Diktsamling, Albert Bonniers Förlag 2006
Sara Stridsberg Drömfakulteten
Roman, Albert Bonniers Förlag 2006FÄRÖARNA
Carl Jóhan Jensen Ó - søgur um djevulsskap
(O - historier om djävulskap)
Roman, Forlagið Sprotin 2005
(Svensk övers. Anna Mattsson)


GRÖNLAND Inget nominerat verk


DET SAMISKA
SPRÅKOMRÅDET
Sigbjørn Skåden Skuovvadeddjiid gonagas
(Skomakernes konge)
Diktsamling, Skániid girjie 2004


Kontaktpersoner för Bedömningskommittén: Eva Smekal, svenska delegationen i Nordiska rådet, mobil +46 70 671 032, eva.smekal@riksdagen.se eller Dan Alvarson +46 70 231 35 72 dan.alvarson@riksdagen.se

Presskontakt: Karin Arvidsson Nordiska rådets kommunikationsavdelning
kaa@norden.org
+45 21717145

Dan Alvarson
dan.alvarson@riksdagen.se
+46 70 231 35 72