Miljöstyrningsrådet

Nomineringarna klara till Europa-tävlingen EMAS Awards 2010

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 08:44 CEST

Miljöstyrningsrådets styrelse har nominerat Göteborgs Energi, Shell Raffinaderi AB, AB Begagnade Bildelar och Statens Fastighetsverk som svenska bidrag till EMAS Awards 2010.

EMAS Awards är ett av EU-kommissionens bidrag till att allmänt sprida kunskap om EMAS och fördelarna för organisationer som ansluter sig till EMAS. Svenska företag har lyckats mycket bra och har under de senaste åren vunnit flera av priserna. Tävlingen anordnas årligen med olika tematiska inriktningar. 2010 års tema är Resurseffektivitet och miljöinnovationer. Prisutdelning sker vid en särskild ceremoni i Bryssel den 25 november 2010.

Miljöstyrningsrådet har gett följande motiveringar till sina fyra nomineringar:

Göteborgs Energi i klassen stora företag ”genom sin resursbesparande fjärrvärme- och elproduktion i Göteborg där utnyttjad spillvärme från raffinaderier och avloppsvatten behandling bidrar med 40% av den totala värmeproduktionen

Shell Raffinaderi AB i klassen medelstora företag ”genom att vara världsledande på energieffektivisering för sin typ av raffinaderiverksamhet, vilket framkommit i jämförelser mellan raffinaderier runt om i världen”

AB Begagnade Bildelar i klassen små företag ”genom sin unika affärsidé att inköpa krockskadade och uttjänta bilar, vilka miljösaneras och demonteras med försäljning av begagnade bildelar samt återvinning av metaller

Statens Fastighetsverk i klassen för stora offentliga organisationer ”genom sitt systematiska resurseffektiviseringsarbete utifrån olika infallsvinklar i 3000 byggnader omfattande närmare 2 miljoner kvadratmeter

För mer information kontakta Sven-Olof Ryding, VD, Miljöstyrningsrådet på sven-olof@msr.se, tel 08-700 66 91 eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig, Miljöstyrningsrådet på susanne@msr.se, tel 0708-96 88 81

Om EMAS

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning vilken är tillämpbar runt om världen. Den syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning. EMAS är ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.

Miljöstyrningsrådet är ansvarigt organ för EMAS i Sverige, vilket innefattar att sprida information om EMAS och hur man går till väga för att EMAS-registreras. Miljöstyrningsrådet för också ett officiellt register över EMAS-registrerade