Almega

Nomineringen till Anbudspriset igång

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 08:03 CET

Med slutanvändaren i fokus inleds nu nomineringen till Anbudspriset. Anbudspriset är ett initiativ från leverantörer och företagarorganisationer som önskar en tydligare kommunikation mellan upphandlare och leverantörer.

– Dialogen mellan företag och myndigheter blir allt viktigare i offentlig upphandling, säger Stefan Holm på Almega. Det är nödvändigt för att kunna göra de bästa upphandlingarna och väl fungerande avtal. Anbudspriset handlar om just detta, att premiera några av landets bästa upphandlare.

Bakgrunden till Anbudspriset är en gemensam uppfattning hos ett antal leverantörer och företagarorganisationerom att upphandlingsförfarandet kan utvecklas genom bra kommunikation, med effekten att rätt krav ställs på produkter och tjänster. Detta är tänkt att leda till en transparent upphandlingsprocess, bättre fungerande avtal och i slutändan bättre service till slutanvändaren av produkten/tjänsten.

Bakom Anbudspriset står följande organisationer och företag:

  • Almega
  • Astar
  • Bring CityMail
  • Hermods/Academedia
  • Manpowergroup
  • Semantix
  • KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer

Anbudspriset går till den upphandlare eller avtalsförvaltare som:

  • vidgat sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov,
  • genom en god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen och på så sätt höjt kvaliteten på avtalet, satt sig in i branschen och agerat vid brister eller oseriöst uppträdande från leverantörens sida.

Anbudspriset delas ut på Almegas upphandlingsdag den 15 april 2016. Nomineringen är öppen fram till den 15 mars och sker via www.anbudspriset.se.

För mer information, kontakta:
Stefan Holm, Almega
stefan.holm@almega.se
072-200 81 03

Carina Vibenius, Semantix
carina.vibenius@semantix.se
0765-69 77 77

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik