Electrolux AB

Nomineringsförfarande för val av styrelseledamöter

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:34 CEST

(ELUX) Electrolux ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum onsdagen den 20 april 2005 i Berwaldhallen i Stockholm.

I enlighet med beslut på bolagsstämman i april 2004 avseende nomineringsprocessen för val av styrelseledamöter, ska styrelseordföranden under fjärde kvartalet kontakta representanter för minst tre av de största aktieägarna.

Ägarrepresentanter som kontaktats är Anders Scharp för Investor, Ramsay J. Brufer för Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson för Robur Fonder och Carl Rosén för Andra AP-fonden. Dessa kommer tillsammans och under styrelseordförandens ledning att arbeta fram ett förslag till styrelse samt ersättning till denna, som kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag på ledamöter till Electrolux styrelse för val på bolagsstämman kan göra detta via e-post till Electrolux styrelseordförande under adress chairman@electrolux.com.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.