Billerud AB

Nomineringsförslag till Billeruds styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:13 CET

Billeruds valberedning kommer att föreslå årsstämman 2006 nyval av Ewald Nageler, samt omval av ledamöterna Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Per Lundberg, Ingvar Petersson, Yngve Stade och Meg Tivéus.

Styrelseledamöterna Björn Björnsson och Mats Pousette har avböjt omval.

Ewald Nageler, som är österrisk medborgare, är 56 år och är sedan 2005 finansdirektör i Frapag Industrieholding AG, Wien. Han har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar bland annat inom den österrikiska finanssektorn.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman utser Ingvar Petersson till ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen i Billerud består av Cecilia Lager, SEB Fonder och SEB Trygg Liv, som ordförande, Michael M.F. Kaufmann, Frapag Vermögensverwaltung samt Torsten Johansson, Handelsbankens Kapitalförvaltning. Ingvar Petersson, Billeruds styrelseordförande, har varit valberedningens sekreterare.

Årsstämman hålls den 3 maj 2006 kl 16.00 i Aula Magna, Frescati, Stockholm.

Solna den 20 mars 2006
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ordförande i Valberedningen Cecilia Lager, 08 788 6115
Styrelseordförande i Billerud AB Ingvar Petersson, 070-595 76 05

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.