Geveko AB

Nomineringsförslag till Gevekos styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:35 CET

Valberedningen i AB Geveko har föreslagit följande styrelseval vid årets ordinarie bolagsstämma.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av David Bergendahl, Klas Dunberger, Magnus Ergel, Tomas Landeström och Sören Sjölander samt nyval av Ove Mattsson och Helena Levander. Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Till suppleanter föreslås omval av Lars Lewerth samt nyval av Åsa Söderström Jerring.

Personer som föreslås till nyval
Ove Mattsson är fil dr., docent i organisk kemi och har tidigare varit VD för Akzo Nobel Coatings och ledamot av Board of Management Akzo Nobel N.V. Ove Mattsson har 30 års erfarenhet av den internationella färgbranschen.

Helena Levander är civilekonom och partner samt styrelseordförande i Nordic Investor Services AB. Helena Levander har tidigare varit vVD i Neo Net AB samt VD i NeoNet Securities AB och har 16 års erfarenhet inom kapital­förvalt­ning.

Åsa Söderström Jerring är civilekonom och har tidigare varit VD i Sweco Theorells AB, VD i Ballast Väst AB och VD i Företagskonsulten AB samt marknads­chef i NCC Industri och informationschef i NCC Bygg.

De föreslagna nya ordinarie ledamöterna skall ersätta Bjarne Holmqvist, som lämnade styrelsen i december 2005 och Marianne Brismar som avböjt omval. Den föreslagna nya suppleanten innebär utökning av styrelsen.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) kommer att hållas den 25 april 2006, kl 16.30 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50% av det totala antalet röster i Geveko har meddelat att de stödjer Valberedningens förslag.

Valberedningen har bestått av Sigurd Walldal, ordförande, Jarl Ergel och Sören Sjölander.

Göteborg den 21 mars 2006
AB GEVEKO (publ)
Hans Ljungkvist
VD och Koncernchef