Investment AB Öresund

Nomineringskommitté för Investment AB Öresund inför bolagsstämma 2004

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 17:17 CEST

I enlighet med beslut vid Investment AB Öresunds bolagsstämma den 31 mars 2003 meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Sven Hagströmer
Hans Hedström, HQ Fonder
Mats Qviberg
Maths O. Sundqvist

Ordinarie bolagsstämma för Investment AB Öresund kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2004.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Öresunds styrelse kan vända sig till Öresunds styrelseordförande på följande e-postadress; info@oresund.se


Stockholm den 13 oktober 2003

Sven Hagströmer
Styrelseordförande


Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 - 402 33 00

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00, Fax. +46-8-402 33 03. Org.nr. 556063-9147
info@oresund.se
www.oresund.se