Investor AB

Nomineringskommitté för Investor AB inför bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 09:51 CEST

I enlighet med beslut vid Investors bolagsstämma den 23 april 2003
meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under
styrelseordförandens ledning, skall arbeta fram ett förslag till
styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Jacob Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Peter Rudman, Nordeas fonder
Lars Isacsson, EB-Stiftelsen
Caroline af Ugglas, Skandia

Ordinarie bolagsstämma för Investor AB kommer att hållas tisdagen den 23
mars 2004.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till
Investors styrelse kan vända sig till Investors styrelseordförande på e-
mail; chairman@investorab.com

INVESTOR AB

För ytterligare information:
Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31