NeoNet AB

Nomineringskommitté för NeoNet AB inför årsstämma 2007

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 11:02 CET

I enlighet med information lämnad i samband med kallelsen till NeoNets senaste årsstämma meddelas härmed de representanter som skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2007 för beslut.

Nomineringskommitténs representanter:
Hans Karlsson, ordförande
Staffan Persson
Peter Lindell

Nomineringskommittén har för avsikt att i god tid före årsstämman den 26 april 2007 presentera ett förslag avseende val av styrelse. Nomineringskommittén har utsetts av aktieägare som representerar cirka 46 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till NeoNets styrelse kan vända sig till nomineringskommitténs ordförande via e-post board@neonet.biz.


NEONET AB (publ)

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)