Logica CMG (wm-data)

Nomineringskommitté för WM-data AB inför bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:37 CEST

I enlighet med beslut vid WM-datas bolagsstämma den 15 april 2004 meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under styrelseordförandens ledning, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter:
Marcus Wallenberg, Investor
Thord Wilkne
Kjell Nordling, Handelsbanken
Carl Rosén, Andra AP-fonden

Ordinarie bolagsstämma för WM-data AB kommer att hållas tisdagen den 12 april 2005.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till WM-datas styrelse kan vända sig till WM datas styrelseordförande på e-mail: thord.wilkne@wmdata.com

WM-data AB

För ytterligare information kontakta:
Camilla Öberg, IR-ansvarig WM-data telefon 08-671 02 41

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se