OptiMail AB

Nomineringskommitté i OptiMail AB

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:29 CET

En nomineringskommitté, bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för OptiMail AB. Nomineringskommitténs uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut vid OptiMails ordinarie bolagsstämma 2004.

Nomineringskommitténs representanter:
Bror Anders Månsson - VD, CityMail Sweden AB
Arne Svahn - nominerad av Aktiespararna
Peter Thelin - Brummer & Partners
Lage Jonason - styrelseordförande, OptiMail AB

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till OptiMails styrelse kan adressera OptiMails styrelseordförande per e-mail: info@optimail.se

OptiMail AB (Publ)

Styrelsen