Trelleborg AB

Nomineringskommitté i Trelleborg AB inför bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:11 CEST

Vid Trelleborg AB:s ordinarie bolagsstämma den 24 april 2004 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en nomineringskommitté som ska arbeta fram förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2005 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i nomineringskommittén:
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
Mats Lagerqvist, Robur
Ramsay Brufer, Alecta
Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder
Lars Öhrstedt, AFA/TFA

Bolagsstämman kommer att hållas den 26 April 2005.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan vända sig till styrelseorförande Anders Narvinger på e-post anders.narvinger@teknikforetagen.se

eller till någon av nomineringskommittens representanter på följande e-postadresser:

normark.didrik@telia.com
mats.lagerqvist@robur.se
ramsay.brufer@alecta.com
tojo04@handelsbanken.se
lars.ohrstedt@afa.se


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 –
670 37 alt.0708 – 55 21 69 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-47 57 33.

Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com