Svenska Handelsbanken AB

Nomineringskommitté utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:44 CEST

Vid Handelsbankens bolagsstämma den 29 april 2003 beslöts att styrelsens ordförande bland representanter för bankens aktieägare skulle utse fyra ledamöter, vilka ej var ledamöter i bankens styrelse, att tillsammans med ordföranden utgöra nomineringskommitté inför nästkommande styrelseval.

Styrelsens ordförande, Arne Mårtensson, har utsett följande ledamöter att ingå i nomineringskommittén:

Stellan Borgh, Stiftelsen Oktogonen
Christer Elmehagen, AMF Pension
Björn Franzon, Fjärde AP-fonden
Tom Hedelius, Industrivärden

För ytterligare information kontakta:
Arne Mårtensson, Styrelseordförande
tfn: 08 - 22 92 20