Nomisys AB

Nomisys har fått grönt ljus att utveckla ett mobilt kommunikationssystem åt Landstinget i Kalmar Län

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 13:36 CEST

Nomisys har fått grönt ljus att utveckla ett mobilt kommunikationssystem åt Landstinget i Kalmar Län. Systemet avser att effektivisera och kvalitetsförbättra verksamheten inom ambulerande sjukvård.

"De positiva effekterna av denna typ av system med fältfrämjande nyttoapplikationer integrerat med verksamhetssystem är helt unikt för den mobila kanalen" Säger VD Carl Ekström.

Landstinget i Kalmar Län ser stora fördelar med ett system som kan öka patientsäkerheten för patienter som vårdas hemma och som kräver kontrollerad medicinering. Systemet kommer även öka vårdpersonalens säkerhet då vårdansvarig har ökad kännedom om hur vårdpersonalens arbete fortlöper. Både ledning och vårdpersonalen ser detta system som en förbättring och förenkling mot nuvarande rutiner.

Första steget är en pilot som omfattar upp till 30 vårdare och ett antal tester vilket ligger till grund för insamling av en stor mängd data vilket i sin tur ökar möjligheterna att konfigurera ett system vars resultat faller väl ut.

Nomisys AB och forskare vid Lunds universitet har även fått signaler från Stockholms Läns Landsting att gå vidare med förarbetet med ett mobilt informationssystem för ambulerande vårdpersonal.

"Totalt sett finns det flera tusen möjliga användare inom offentlig förvaltning som direkt kan använda detta system. Även privata vårdgivare och verksamheter med liknande verksamhet kan använda vårt system. Vid lyckat utfall av testerna kommer ett färdigt system ge intäkter i form av fasta månadsavgifter, användarlicenser, trafikavgifter samt support, utbildning och vidareutveckling. Detta kan bli en mycket god affär för oss." Säger VD Carl Ekström.