Nonbye AB

Nonbye AB förvärvar affärsområdet Skyltar och Dekor från Systemtext

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2019 10:56 CEST

Nonbye har funnits mer än 50 år och har länge varit en ledande nordisk aktör inom visuell kommunikation. Hösten 2017 inleddes en större satsning på den svenska marknaden genom tillsättandet av en ny VD och förvärvet av Magnum Dekor i Göteborg. Satsningen går bättre än förväntat därför förvärvas nu affärsområdet Skylt & Dekor från Systemtext.

Vi har sökt efter ett sätt att utöka verksamheten i Sverige och länge tittat på affärsområdet Skylt & Dekor hos Systemtext. Med det här förvärvet får vi ett stort antal väldigt kompetenta kollegor som alla har lång erfarenhet av hantverket och stora kunskaper om marknaden. Jag har själv tidigare arbetat på Systemtext och vet att det är ett bolag som på många sätt liknar Nonbye när det gäller värderingar och kultur, säger Marcus Nydén, VD för Nonbye i Sverige.

Nonbye designar, utvecklar och tillverkar visuella kommunikationslösningar för företag i nästan alla branscher. Koncernen är familjeägd och har huvudkontor och produktion i Danmark. Bland kunderna finns Volvo, Arla, Lego, Bestseller och Carlsberg. Nonbye blir genom förvärvet en av de större aktörerna på den svenska marknaden. Efter förvärvet har Nonbye 20 medarbetare i Sverige och 55 i Danmark. Bolaget finns också i Norge, Finland och Tyskland.

Vår bransch består generellt av små aktörer med en eller ett par anställda. Många är väldigt duktiga men vi har kapaciteten för de lite större uppdragen där butikskedjor eller företag behöver aktivera ett varumärke på ett stort antal platser samtidigt, ibland både i Sverige och utomlands. Det kan handla om produktlanseringar eller omprofileringsprojekt där dekor och skyltar ska bytas ut på många olika ställen. Dessutom kan vi i kraft av vår storlek driva miljö- och hållbarhetsfrågor där branschen står inför stora utmaningar, säger Marcus Nydén.

Nonbye är nordisk partner till Glimma (Global Image Management) som arbetar med att förverkliga varumärkesprojekt över hela världen. Partnerskapet innebär att Nonbye hanterar Glimmas globala projekt i de nordiska länderna, men också att det finns resurser att hjälpa Nonbyes kunder ut i världen.

Verksamheten som Nonbye förvärvar omfattar ett tjugotal medarbetare i Malmö, Göteborg och Stockholm inom projektledning, visuell kommunikation, grafisk design och försäljning.

Tillträde sker 2019-08-01

Förvärvet omfattar inte affärsområdet Arbetsmiljöskyltar hos Systemtext och inte heller Systemtexts varumärken.

För mer information, kontakta:

Marcus Nydén, VD, Nonbye AB, marcus.nyden@nonbye.se, +46 790 74 22 24

Håkan Zaar, VD, Systemtext AB, hakan.zaar@systemtext.se, +46 765 10 51 30

Nonbye designar, utvecklar och tillverkar visuella kommunikationslösningar för företag i nästan alla branscher. Koncernen är idag representerad på alla de nordiska marknaderna med huvudkontor och produktionsanläggning i Danmark. Utöver innovativa produktionsmetoder präglas företaget av ett modernt och fokuserat miljö- och hållbarhetstänk. Nonbye är också partner till GLIMMA – Global Image Management – världens största nätverk för visuell implementering av varumärken med över 1350 experter fördelade på över 400 företag spritt över fem kontinenter.