GS

Nonchalans från regeringen angående den svenska modellen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:51 CET

Sedan lång tid ligger ett förslag på regeringens bord från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som pekar på problemet att förtroendevalda särbehandlas och missgynnas av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. GS anser att den regering som säger sig värna den svenska modellen har hittills inte tagit minsta notis om denna begäran från en statlig myndighet.

GS kräver handlingskraft från regeringen och GS förbundsmöte den 24 november antog uttalande:

För att den svenska demokratin och den svenska modellen på arbetsmarknaden ska fungera är det av yttersta vikt att samhället respekterar det uppdrag som politiskt och fackligt förtroendevalda fullgör, och ger praktiska möjligheter för dessa att utföra sina uppdrag.

I dag särbehandlas och missgynnas förtroendevalda av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen, ett regelverk som införts av den nuvarande regeringen under förra mandatperioden. Konsekvensen blir att allt fler medborgare tvekar att ta på sig förtroendeuppdrag.

Den regering som säger sig värna den svenska modellen har hittills inte tagit minsta notis om detta krav från en statlig myndighet. Detta är ett uttryck för en upprörande nonchalans från regeringens sida!

Värnet av den svenska modellen handlar inte bara om ord utan framför allt om handling. GS förbundsmöte kräver att regeringen visar den handlingskraft man visar i andra sammanhang och snarast uppfyller IAF:s krav!

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 010-470 83 58

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.