Vänsterpartiet

Nonchalans i Vaxholmsmålet

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:34 CET

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin meddelade häromdagen att regeringen inte bestämt sig för om man tänker delta vid förhandlingarna i det så kallade Vaxholmsmålet.
- Det visar på en obegriplig nonchalans i en ödesfråga för svenska löntagare, säger Josefin Brink, (v). Man undrar ju om det är så illa att regeringen helt enkelt inte vill att Sverige ska vinna målet.

Vaxholmsmålet gäller svenska fackförbunds rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska företag som verkar i Sverige för att förmå dem teckna svenska kollektivavtal. I fredags sa Littorin till Ekot att han inte är säker på om den nya regeringen är överens med det yttrande som den tidigare regeringen lämnat in till domstolen.

- Det är väldigt avslöjande. Det yttrande som lämnats till domstolen klargör att rätten till stridsåtgärder är en bärande princip i den svenska modellen, vilket är oomtvistat bland alla som begriper det minsta om hur den fungerar, säger Josefin Brink.

- Om den nya regeringen inte står bakom den ståndpunkten är man inte den försvarare av den svenska modellen man utgett sig för under valrörelsen, säger Josefin Brink som idag ställt en fråga till Littorin.

- Jag vill veta vilka punkter i den tidigare regeringens yttrande som ska omprövas. Jag utgår ifrån att ministern kan svara före denna veckas utgång, i samband med att man meddelar domstolen om man alls tänker närvara vid förhandlingarna, avslutar Josefin Brink.

För mer information kontakta:
Josefin Brink, riksdagsledamot, 0702-40 42 92
Tora Breitholtz, pressekreterare, 0707-39 97 07