Nordea Bank AB

Nordea först ut med nytt pensionssparande

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 14:09 CEST

Nordeas nya pensionssparprodukt, Ålderspension med premiegaranti, är åldersanpassad och ger en garanti om insatta pengar tillbaka.

Kunden får del av aktiemarknadens möjligheter till högre avkastning, samtidigt som det insatta kapitalet inte riskeras.

Kunden behöver inte själv placera om inför pensionsdagen. Det sker en successiv omplacering från aktier till räntesparande, vilket gradvis minskar risken.

Sammantaget är Ålderspension med premiegaranti ett tryggt och bekvämt sätt att pensionsspara.

"Ingen annan aktör på den svenska marknaden erbjuder i dag en motsvarande produkt. Det unika ligger i att den är åldersanpassad i kombination med att insatt kapital är garanterat", säger Hans Peterson, chef för Spar- och placeringstjänster, Nordea i Sverige.

Kännetecken för Ålderspension med premiegaranti
Förutom "pengarna-tillbaka-garantin", omviktning efter ålder och goda möjligheter till bra avkastning finns även andra fördelar för kunden:

- Återbetalningsskydd. Ålderspension med premiegaranti kan tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet utbetalas till efterlevande i det fall kunden avlider.

- Indexuppräkning av premien. Kundens pensionspremie uppräknas i takt med prisbasbeloppet varje år. Fördelen är att kunden slipper tänka på att anpassa premieinbetalningen efter löne- och prisutvecklingen. Indexuppräkningen är frivillig och kan väljas bort.

- Premietillskott vid sjukdom. Kunden kan komplettera ålderspensionen med försäkringen premietillskott vid sjukdom, PTS. PTS kan tecknas om månadspremien är 1 000 kr eller högre.

- Flytträtt. Kunden har rätt att flytta sitt försäkringskapital till annan försäkringsgivare mot viss avgift. Flytträtten inträder ett år efter tecknandet.

Ytterligare information:
Hans Peterson, chef Spar- och placeringstjänster, Nordea i Sverige, 08-579 426 40
Agneta Odenstam, informatör Spar- och placeringstjänster, Nordea i Sverige, 08-579 426 48