Nordea Bank AB

Nordea förvärvar del av Roskilde Bank

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:50 CEST

Nordea har tecknat avtal om att köpa nio kontor av "Bankaktieselskabet af 24. august 2008" (Roskilde Bank).

Därigenom stärker Nordea ytterligare sin position på Själland i Danmark.

Transaktionen innebär totalt att Nordea förvärvar en kundportfölj bestående av:
42 000 privatkunder
6 000 företagskunder
5,5 miljarder danska kronor (0,8 miljarder euro) i utlåning och garantier
2,7 miljarder danska kronor (0,4 miljarder euro) i inlåning.

Ett upplåningsgap på uppskattningsvis 2,8 miljarder danska kronor kommer att täckas upp av Nordeas egen upplåning.

Nordea tar över de nio kontorens hyresavtal och totalt 152 medarbetare.

Priset för portföljen har avtalats till 47 miljoner euro.

Transaktionen förutsätter godkännande från den danska finansinspektionen och andra berörda myndigheter.

Sedan augusti när Roskilde Bank övertogs av den danska centralbanken och den danska privatbankssektorns krisorgan Det Private Beredskab har den delats upp i en "sund" och en "nödlidande" bank. Alla högbelånade fastighetsengagemang har allokerats till den "nödlidande" banken. Den affärsvolym som Nordea förvärvar överförs från den "sunda" banken, som är en traditionell retailbank med en väl diversifierad låneportfölj.

Inom sex veckor efter transaktionens genomförande, som väntas ske under andra halvan av oktober, har Nordea rätt att returnera sådan utlåning och sådana garantier som bedöms som oattraktiva. 

Inom 24 månader efter transaktionens genomförande har Nordea rätt att returnera lån som beviljats för att förvärva aktier i Roskilde Bank.

Att integrera de nio kontoren i Nordeas kontorsnät skapar kostnadssynergier, och ytterligare synergier uppstår när Nordeas verksamhetsmodell införts på de nya kontoren.

Nordeas utlåning i Nordic Banking Danmark uppgick till 64,9 miljarder euro i slutet av juni, vilket innebär att transaktionen ökar låneportföljen med cirka 1,2 procent. Avtalet väntas få en obetydlig, men positiv, effekt på Nordeas resultaträkning från och med 2009.


För ytterligare information:
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52
Anders Jensen, chef för Banking Danmark, +45 3333 6916