Nordea Bank AB

Nordea förvärvar majoritetsandel i Orgresbank i Ryssland

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:35 CET

Nordea har tecknat avtal om att köpa 75,01 procent av ryska JSB Orgresbank för 313,7 mn USD (246 mn euro). Med förbehåll för den slutgiltiga dokumentationen ska återstående 24,99 procent fördelas jämnt mellan aktieägarna i Orgresbanks nuvarande ledning och Europeiska Utvecklingsbanken, EBRD. EBRD väntas teckna sig i en nyemission av 43,7 mn USD i primärkapital. Det nybildade samarbetet ska tillvarata tillväxtmöjligheterna på den ryska företags- och retailbankmarknaden. Det ska förstärka Nordeas plattform för att betjäna nordiska kunder med verksamhet i Ryssland och även skapa nya möjligheter för Orgresbanks befintliga kunder och medarbetare.

Transaktionen förutsätter bland annat att relevanta myndigheter ger sitt godkännande. Den väntas vara genomförd i slutet av första kvartalet 2007. Den kortsiktiga effekten på Nordeakoncernens vinst per aktie blir obetydlig.

I samband med aktieköpsavtalet har parterna tecknat avtal om ett förlagslån på 30 mn USD, och avser att stödja tillväxtplanerna genom fortsatta kapitaltillskott. Orgresbank ska inrikta sig på de snabbt växande marknaderna i Moskva och St. Petersburg, och planerar också att bygga ut kontorsnätet för att etablera sig i landets ekonomiskt mest utvecklade regioner.

- Genom förvärvet får Nordea tillgång till Orgresbanks kontorsnät och kan därmed penetrera de ryska företags- och retailsegmenten. Orgresbanks strategi och starka team överensstämmer väl med Nordeas ambitioner i Ryssland. Förvärvet gör det möjligt för Orgresbank att bredda sitt produkturval till att omfatta branschledande produkter utvecklade av Nordea, i synnerhet inom bolån, konsumtionslån, private banking, likviditetshantering, e-bankverksamhet och capital markets, säger Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking, Nordea.

Igor Kogan, koncernchef för Orgresbank, tillägger:

- Vi är glada att få en så stark partner. Orgresbank behåller den nuvarande operativa ledningen som hittills har lyckats väl med att utveckla banken. Vi har lyckats bevara vår konkurrenskraft på den ryska bankmarknaden genom en innovativ och dynamisk syn på kundernas behov. Denna konkurrenskraft förstärks ytterligare genom affären med Nordea. Nordeas färdigheter och nordiska kapacitet i kombination med vår lokala expertis hjälper oss att genomföra strategin och vidareutveckla våra tjänster.


Orgresbank är en medelstor bank (med internationella mått) i Ryssland, med 1 000 anställda. Den har idag över 35 kontor i Ryssland, främst i och kring Moskva och St. Petersburg. Orgresbank har sin kärnverksamhet i företagssektorn och rankas bland Rysslands 50 största banker sett till primärkapital enligt IFRS. Läs mer på www.orgresbank.com.


Credit Suisse agerade rådgivare för Nordea. Orgresbanks rådgivare var FinPoint.

Presskonferenser
Presskonferenser hålls idag i Moskva och Stockholm:

I Moskva: 10.00 lokal tid
Plats: 3-ya ulitsa Yamskogo Polya 19, Building 1, Moscow

I Stockholm: 15.30 CET
Plats: Smålandsgatan 24, Stockholm

Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking i Nordea, och Igor Kogan, koncernchef Orgresbank, närvarar vid presskonferenserna.

Telefonkonferens för analytiker
Tid: 17.00 CET
För att delta: ring +44 (0) 207 769 6433 senast tio minuter innan konferensen börjar (16.50 CET). Kod: Nordea.

Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking i Nordea, Johan Ekwall, chef för Investor Relations i Nordea, och Ari Kaperi, projektansvarig i Nordea, deltar.

För ytterligare information:
Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking, +47 97 69 01 99
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52
Boo Ehlin, informationschef Sverige, +46 8 614 84 64

Igor Kogan, koncernchef för Orgresbank, +7 495 777 34 77