Nordea Bank AB

Nordea Fonder säger nej till Old Mutuals bud på Skandia

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 15:33 CEST

Nordea Fonder har utvärderat budet från Old Mutual och efter en sammantagen bedömning beslutat att säga nej till Old Mutuals erbjudande.

Viktiga motiv för ställningstagandet är att Nordea Fonder anser att budets värde är för lågt och att Skandias styrelse rekommenderat aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

För ytterligare information:
Olof Neiglick, VD, Nordea Fonder AB, 08-579 424 00
Peter Rudman, ansvarig för ägarstyrning, Nordea Fonder AB, 08-579 420 23