Nordea Bank AB

Nordea har tecknat ramavtal om bank- och betalningstjänster för svenska staten

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 14:47 CEST

Nordea har tecknat ramavtal med Riksgäldskontoret om bank-och betalningstjänster. Avtalet löper från den 1 januari 2004 till den 31 mars 2006 med möjlighet för Riksgäldskontoret att förlänga avtalet med ett eller två år.

Avtalet som kan avropas av alla statliga myndigheter omfattar statens betalningsflöden på cirka
4 200 miljarder per år.

- Vi är mycket glada att Nordea har fått förnyat förtroende att hantera detta viktiga uppdrag, säger Hans Jacobson, vice vd i Nordea och ansvarig för kontorsrörelsen i Sverige. Nordeas samlade kompetens och erfarenheter av att hantera stora betalningsvolymer kombinerat med väl fungerande, tillförlitliga system ger oss möjlighet att leverera effektiva bank- och betalningstjänster till både stora och små kunder.

Nordea är i dag, efter förvärvet av Postgirot, den största förmedlaren av betalningstjänster i Sverige med en marknadsandel på cirka 65 procent av statens betalningsflöde.

För ytterligare information:
Hans Jacobson, vice vd, ansvarig för kontorsrörelsen i Sverige, 08 614 78 33
Torbjörn Jansson, ansvarig för marknadsområde offentlig sektor, 0733-21 51 84

Om Nordea
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,4 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.