Nordea Bank AB

Nordea i ny konjunkturrapport: Allt går Sveriges väg - än så länge

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:47 CEST


De globala utsikterna har förbättrats och världstillväxten ligger något över 4 procent i år för att dämpas nästa år. Uppgången i euroområdet ger stöd till svenska exportföretag. Och allt går Sveriges väg - just nu. Nordeas ekonomer spår "Gyllene tider" i sin senaste konjunktur-rapport. Företagen redovisar höga vinster och både privat och offentlig konsumtion bidrar till att tillväxten blir 3,6 procent i år. Riksbanken väntas ta ökad hänsyn till andra faktorer än in-flationen vilket ger ökat manöverutrymme för att höja räntan. Nordea spår att räntan höjs till 3,50 procent mot slutet av 2007.

De svenska konjunkturutsikterna är osedvanligt goda, speciellt på kort sikt. Företagen har höga vinster, staten når sina budgetmål och de svenska hushållens inkomster utvecklas väl. Nordeas ekonomer räknar med en tillväxt på 3,6 procent i år och knappt 3 procent nästa år för att dämpas något under 2008. En viktig komponent är att sysselsättningen nu tar fart efter flera svaga år. Eftersom arbetsutbudet ökar markant förblir arbetslösheten relativt hög ytterligare en tid.

-Nu kommer jobben. Förra året var antalet nya jobb den felande länken för att få riktig skjuts på konjunkturen. Men i år räknar vi med 60 000 nya arbetstillfällen, säger Jörgen Appelgren, Nordeas chefekonom.

Inflationsutsikterna är goda även om stigande energipriser stör bilden. Nordeas bedömning är att inflationen ligger under målet på två procent under hela prognosperioden.

- Nordea bedömer att Riksbanken i framtiden tar ökad hänsyn till andra faktorer än inflationen vilket ger ökat manöverutrymme för att höja räntan trots låg inflation, säger Jörgen Appelgren och fortsätter:

- Faktorer som skuldsättning och husprisernas utveckling kommer att spela en större roll för Riksbankens räntebeslut än tidigare, säger Jörgen Appelgren.

Globaliseringen kommer även framöver att medföra att jobb flyttar ut ur landet. Svenska företag investerar ganska mycket för tillfället men sett till vinstnivån är det ändå i underkant.

- Uppenbarligen ser inte företagen tillräckligt ljust på möjligheterna till utveckling i Sverige. Den stora utmaningen är att få fler människor i arbete. Och där finns behov av att hitta nya lösningar, säger Jörgen Appelgren.

De globala utsikterna har förbättrats. Nedgången i tillväxttakten skjuts upp och kommer först nästa år. Det beror bland annat på en starkare utveckling i Japan, men även för euroområdet har prognosen skruvats upp en aning. I Tyskland har de så kallade förtroendeindikatorerna ökat markant men hushållen väntar ännu på att få del av uppgången.

Trots att oljepriset pressats upp till rekordnivåer på grund av den hotande konflikten mellan Iran och USA räknar vi med att oljepriset nästa år sjunker till 57 dollar per fat. Det är ändå en hög nivå i ett historiskt perspektiv.

Hela rapporten finns att ladda ner på www.nordea.se/analys

Ytterligare information:
Jörgen Appelgren, chefekonom Nordea, 08-614 95 21