Nordea Bank AB

Nordea inför nya förmåner i kundprogrammen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 15:51 CET

Nordea erbjuder nya förmåner till privatkunder som samlar större volymer i banken. Från och med november förbättras kundprogrammen PLUS- och Förmånskund. Bland annat införs ett nytt sparkonto, ett nytt blancolån, en ny kredit och speciella förmåner vid boendefinansiering.

Nordea har två kundprogram, PLUS- och Förmånskund, för de kunder som har samlat större volymer i banken. I programmen ingår bland annat Personlig Bankman samt rabatter och bättre villkor på Nordeas tjänster.

Tydligare förmåner för dem som samlar affärerna
De kundundersökningar som gjorts visar att de kunder som tillhör något av bankens två kundprogram PLUS- och Förmånskund inte anser att Nordea tillräckligt tydligt har visat vilka förmåner Nordea ger.

För att tydliggöra förmånerna införs därför från och med den 1 november följande nyheter i kundprogrammen (aktuella räntor 3 november 2003):
Förmånskonto med sparränta på 1,4-2,4 procent.
Förmånskredit kopplad till konto, för oförutsedda utgifter. Räntan är 7,50 procent på utnyttjat belopp.
Förmånslån för blancolån, dvs lån utan säkerhet. Räntan är 7,00 procent.
Bolån med förmånsvillkor för Förmånskunder. Det innebär att kunden inte betalar för uppläggningsavgift, lånelöfte och värdering.

Överenskommelse om kontakt
Samtidigt inför Nordea också en kontaktgaranti för att säkerställa att kunderna får den kontakt och uppföljning som de önskar. Det är en skriven överenskommelse mellan den Personliga Bankmannen och Förmånskunden, där man kommer överens om när kontakt ska ske och vad man ska ta upp då. Som underlag har den Personliga Bankmannen också Nordea Placeringsplan där kunden och banken kommer överens om kundens sparande och placeringar.

Ändrade volymkrav
Beloppsgränserna höjs till 50 000 kr för PLUS-kunder (tidigare 35 000 kr) och till 300 000 kr för Förmånskunder (tidigare 250 000 kr för lån/sparande eller 125 000 kr i sparande). Skillnaden i beloppsgränser mellan lån och sparande tas bort och framöver räknas hela kundens samlade affärsvolym in. För Förmånskunder medräknas även familjemedlemmars sparande och lån. Beloppsgränserna ändrades senast 1996.

Personlig Bankman och tidsbokad rådgivning
Nordeas Förmånskunder erbjuds även framöver en Personlig Bankman. PLUS-kunder ges möjlighet att få tidsbokad rådgivning på kontor eller via telefon.

Ytterligare information:
Per Löfving, chef Kundkoncept, 08-614 69 93
Ann-Leena Mikiver, informationsansvarig, Nordea, 08-614 90 07