Nordea Bank AB

Nordea lägger samman fonder

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 10:05 CEST

Nordea har ett stort antal fonder, varav vissa har samma placeringsinriktning. Därför gör vi nu en översyn av vårt fondutbud. För att göra det tydligare lägger vi den 13 september 2003 samman ett antal fonder som har samma placeringsinriktning. Bland annat minskar vi antalet allemansfonder.Sammanläggningen innebär att två eller flera fonder som har samma placeringsinriktning läggs samman i en fond.

För att läsa hela pressmeddelandet klicka på medföljande länk.
Attachments:
Nordea lägger samman fonder

För ytterligare information:
Thomas Ericsson, chef för Långsiktigt sparande Norden, 08-579 426 00
Olof Neiglick, VD Nordeas svenska fondbolag, 08-579 424 00