Nordea Bank AB

Nordea lanserar tre fond-i-fonder

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 14:10 CEST

Den 1 oktober lanserar Nordea tre fond-i-fonder med olika riskprofil; Stratega 10, Stratega 50 och Stratega 70. Fond-i-fonderna placerar i ett urval av Nordeas fonder.

Placeringsinriktning
Stratega 10 placerar huvudsakligen i räntefonder. Cirka 10 procent är placerat i aktiefonder.
Stratega 50 placerar cirka 50 procent i aktiefonder och cirka 50 procent i räntefonder.
Stratega 70 placerar cirka 70 procent i aktiefonder och cirka 30 procent i räntefonder. Samtliga fond-i-fonder kan även placera i hedgefonder.

"Vi vet att många av våra kunder är osäkra på i vilken utsträckning de senaste årens börsnedgång har påverkat deras sparande och i många fall deras trygghet", säger Hans Peterson, chef för Spar- och placeringstjänster, Nordea i Sverige.

"Vårt råd är att utgå från sparbehoven snarare än marknadsläget. Sparbehoven avgör vilken fördelning mellan aktie- och räntesparande man bör ha. Fond-i-fonderna gör det möjligt för våra kunder att enkelt omvandla sin sparstrategi till en konkret sparportfölj."

Sparande i fond-i-fond innebär att Kunden vet att den fördelning mellan aktie- och räntefonder han eller hon en gång valt upprätthålls oavsett marknadens utveckling.

Fondbyten sker utan att kundens sparkapital belastas med kapitalvinstskatt, och sparandet förvaltas aktivt.
Fond-i-fonderna ger kunden tillgång till flera fonder även med små medel - antingen genom månadssparande på 200 kronor eller genom en engångsinsättning på 3 000 kronor. Förvaltningen av fonderna Utifrån sin marknadssyn strävar förvaltarteamet efter att skapa en optimal sammansättning av fonder som genom sina olika egenskaper maximerar möjligheten till god avkastning utifrån en given risknivå. Förvaltarteamets marknadssyn baseras på en bedömning av konjunktur samt mer kortsiktiga marknadsfaktorer. Fonderna förvaltas av Tactic Asset Allocation i Nordea Investment Management. Mats Ohlson är ansvarig förvaltare. Mer information till kunder finns även på nordea.se/placera från och med den 1 oktober.

Ytterligare information:
Hans Peterson, chef för Spar- och placeringstjänster, Nordea i Sverige, 08-579 426 40
Thomas Ericsson, chef för Tactic Asset Allocation, 08-579 426 00