Nordea Bank AB

Nordea Liv & Pension fortsätter ta marknadsandelar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:24 CET

2009 blev ett mycket bra år för Nordea Liv & Pension. Nordeas marknadsandelar på den svenska pensionsmarknaden ökade från 4,2 procent till 6,2 procent. Avkastningen 2009 i Tillväxtportföljen uppgick till 17,9 procent.

Nordea Liv & Pension fortsätter för 8:e kvartalet i rad att ta nya marknadsandelar på den svenska marknaden.

2009 ökade den svenska pensionsmarknaden mätt i premieinkomst med 15,8 procent. Under samma period ökade Nordea Liv & Pensions premieinkomst med 70,3  procent.

Nordea Liv & Pension förvaltar pensionssparandet i portföljer med olika risknivåer. Nysparandet sker i en kombination av Tillväxtportföljen med hög risk och Trygga-portföljen med låg risk. Kunder under 50 år har hela sitt sparande i tillväxtportföljen. Avkastningen i Tillväxtportföljen uppgick till 17,9 procent och Trygga-portföljen till 3,8 procent under 2009.

- Det är glädjande att alltfler kunder väljer Nordea för sitt pensionssparande. Vi tror att koncernens stabilitet och styrka tillsammans med pensionsportföljernas goda avkastning attraherar nya kunder, säger Britta Burreau, VD för Liv & Pension.

För ytterligare information:
Britta Burreau, VD, 08-787 67 12
Helena Östman, informationschef Nordea Sverige, 070-200 50 40

Nordea Liv & Pension i Sverige förvaltar drygt 40 miljarder kronor för en halv miljon kunder och är ett vinstutdelande bolag. För kunderna innebär det både ökad rättvisa och trygghet eftersom affärsmodellen skiljer mellan bolagets och kundens kapital. Den enskilda kunden får exakt den avkastning som bildas på försäkringens andel av placeringstillgångarna. Överskott i en försäkring används inte för att täcka underskott i andra försäkringar.

Nordea Liv & Pension är ett helägt dotterbolag till Nordea. Nordea Life & Pension är marknadsledande i Norden och förvaltar totalt 34 miljarder euro .