Nordea Bank AB

Nordea och IBM undertecknar avtal om IT-samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 14:37 CEST

Baserat på Nordeas tidigare meddelande om konsolidering av IT-produktionen har Nordea och IBM undertecknat ett 10-årigt serviceavtal, till ett värde av uppskattningsvis 2,2 miljarder euro, om att omvandla och konsolidera Nordeas övergripande IT-produktionstjänster till en on-demand- infrastruktur. I lösningen ingår att Nordea och IBM bildar ett separat joint venture-bolag som kommer att sysselsätta omkring 900 av Nordeas medarbetare från och med 1 november 2003.

Den del av Nordeas IT-produktion som omfattas av avtalet motsvarar en årlig kostnadsbas på 330-340 miljoner euro, inklusive investeringsrelaterade kostnader på 30 miljoner euro under fjärde kvartalet 2003. När omvandlingen är slutförd kommer samarbetet att innebära betydande kostnadsbesparingar för Nordea. De absoluta kostnaderna minskar något under de närmaste tre åren, trots viktiga omläggningsinvesteringar och volymtillväxt.

- Detta samarbete banar väg för en stor omvandlingsprocess för att centralisera vår IT-produktion, så att vi kan minska IT-kostnaderna och samtidigt fokusera mer på kärnverksamheten, säger Markku Pohjola, vice koncernchef och chef för Group Processing and Technology.

Avtalet innebär att Nordea går från en fast kostnadsstruktur i IT-produktionen till en modell där Nordea endast betalar för användningen av de system och den teknologi som tillhandahålls via IBM:s on-demand-tjänster. Flera teknologiska plattformar ska konsolideras till ett ställe, och nätverk och desktops standardiseras. IBM ska skapa en miljö som automatiserar många av de uppgifter som hör samman med viktiga IT-funktioner, såsom resurstilldelning, asset tracking, schemaläggning av arbetsflöden, och realtidsövervakning av infrastrukturen.

IBM och Nordea ska tillsammans driva ett Transformation and Innovation-center för att hjälpa Nordea realisera ytterligare kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.

- IBM:s on-demand-lösning gör att Nordea bättre kan harmonisera IT-produktionskostnaderna med affärsvolymerna, säger Dominique Cerutti, General Manager IBM Global Services, EMEA.

Nordea
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med över 3,5 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

IBM Global Services
IBM Global Services är världens största leverantör av informationsteknologiska tjänster och konsultation, med en omsättning på mer än 36 miljarder dollar år 2002. Cirka 180 000 anställda jobbar i över 160 länder med att leverera e-businesslösningar för kundernas olika behov -- allt från företagsförändringar och branschexpertis till förvaltning, infrastruktur, design och utbildning. IBM Global Services erbjuder integrerade, flexibla och säkra processer -- genom företag och via affärspartners -- som möjliggör för kunder att maximera sina möjligheter i en on-demand-miljö.

http://reports.huginonline.com/919182/123549.pdf

För ytterligare information:
Markku Pohjola, chef för Group Processing and Technology, Nordea, + 358 9 165 42245
Jarle Haug, chef för Group IT, Nordea, + 47 9008 7633
Erik Evrén, informationschef Sverige, Nordea, +46 70 946 53 89
Gillian Kenny, Media Relationship Manager IBM Global Services, + 44 1947 897 632