Nordea Bank AB

Nordea presenterar ny prognos: Världsekonomin vid vändpunkten

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 09:50 CEST

Nordea presenterar idag en ny konjunkturprognos för världsekonomin, de nordiska länderna och Sverige.

Den internationella konjunkturen - botten passerades under andra kvartalet
Många av osäkerhetsfaktorerna från i våras är på väg ut ur prognosbilden. Framtidstron är mera positiv, sars-epidemin är över och börskurserna har stigit liksom råvarupriserna.
Den deflationsoro som pressade ned de långa räntorna till extremt låga nivåer i juni verkar också ha försvunnit. Efter sommarens kraftiga rekyl uppåt fortsätter internationella långräntor att stiga under det närmaste året.
En återhämtning i världsekonomin är på väg, men uppgången blir relativt långsam. Det beror på att den privata konsumtionen, som hållits uppe av stimulansåtgärder under konjunktur-svackan i många länder, knappast kan öka i mycket snabbare takt framöver. Efter försommarens våg av räntesänkningar har de stora centralbankerna gjort sitt för den här gången. Det dröjer dock ganska länge, fram emot hösten 2004, innan höjningar av styrräntorna lär bli aktuella. Förstärkningen av USA-dollarn fortsätter i takt med att konjunkturuppgången etablerar sig i USA medan uppgången i Europa dröjer något. Sverige - ekonomin står sig väl, även efter folkomröstningen Svenska folket säger nej till EMU i folkomröstningen. På kort sikt försvagas kronan något men återgår sedan till sin starkare trend och når 9,15 i slutet av året och 8,90 om ett år. Räntedifferensen mot euroräntorna (10 år) vidgas något direkt i anslutning till folkomröst-ningen men går sedan ihop igen till 50 räntepunkter.
Vid ett ja skulle långräntedifferensen i stället ha sjunkit till 10-20 räntepunkter vilket skulle kunnat ha gett en marginellt högre BNP-ökning under prognosperioden. På längre sikt gör vi bedömningen att ett EMU-medlemskap kan höja den ekonomiska tillväxten med i storleks-ordningen 0,1-0,2 procentenheter.

Svensk export drar nytta av den internationella återhämtningen och investeringarna kommer igång på allvar från och med nästa år. Den privata konsumtionen fortsätter att öka i stabil takt. Realinkomsterna fortsätter att stiga, bl a via ett tillskott av köpkraft 2005 från den offentliga sektorn inför valåret 2006. BNP-tillväxten väntas bli 1,6 procent i år, 2,5 procent nästa år och 2,9 procent 2005. Det dröjer dock en bra bit in på 2004 innan det sker någon ljusning på arbetsmarknaden. Riksbanken ligger stilla med sin styrränta fram till sommaren 2004 då nästa höjning kommer.

Den nya konjunkturbedömningen Ekonomiska utsikter finns på nätet, www.nordea.se/analys, från och med klockan 09.30 den 4 september 2003.

Ytterligare information:
Jörgen Appelgren, 08-614 95 21
Olle Djerf, 08-614 80 17
Martin Falk, 070-678 05 17
Pernilla Meyersson, 08-614 66 51
Annika Winsth, 08-614 86 08