Nordea Bank AB

Nordea reducerar komplexiteten i sin legala struktur genom att bilda ett så kallat Europabolag

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 10:16 CEST

Styrelsen för Nordea AB (publ) har idag beslutat att inleda en förändringsprocess för Nordeakoncernens legala struktur. Målet är att skapa ett Europabolag - "Societas Europeae", (SE) - baserat på en stadga om Europabolag som träder i kraft i slutet av 2004.

Den nuvarande legala strukturen, som omfattar fyra nationella bankkoncerner, har visat sig komplicerad ur operativ synpunkt, och stödjer därmed inte koncernens affärsaktiviteter på ett optimalt sätt.

Målet är att etablera en struktur med en enda bank, där en enda juridisk enhet bedriver verksamhet via kontor på alla de lokala marknaderna. Nordea AB (publ) blir ett operativt bankföretag och ombildas till ett Europabolag, men fortsätter ha säte i Sverige. Det blir inga väsentliga förändringar i kundernas, medarbetarnas och aktieägarnas relationer till Nordea.

- Förändringen innebär en mer effektiv drift, reducerade operativa risker och en mer effektiv kapitalanvändning. Strukturförändringen reducerar komplexiteten och stödjer filosofin om att besluten ska fattas nära kunderna och medarbetarna, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea.

Förändringsprocessen inleds med en intern försäljning av Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge och Nordea Bank Sverige från Nordea Bank Finland till Nordea AB, med en efterföljande fusion mellan Nordea AB och Nordea Bank Sverige. Så snart det är juridiskt möjligt att grunda Europabolaget kommer övriga banker i koncernen att fusioneras in i bolaget.

Förändringsprocessen väntas vara slutförd 2005, under förutsättning bland annat av relevanta myndigheters godkännande. Ombildandet av Nordea AB till ett bankföretag kräver dessutom ett beslut vid en extra bolagsstämma, som enligt planen ska hållas i oktober 2003.

Attachments:
Pressmeddelande

För ytterligare information:
Hans Dalborg, styrelseordförande, +358 9 165 42237
Lars G Nordström, Verkställande direktör och koncernchef , +358 9 165 43061
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8614 8611