Nordea Bank AB

Nordea: Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:10 CEST

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005


Rörelseresultatet steg 30 procent till 2 300 miljoner euro (2 068 under de nio första månaderna 2004), exklusive förra årets realisationsvinst på 300 miljoner euro på fastigheter
Intäkterna steg 9 procent till 4 877 miljoner euro (4 481) - räntenettot ökade 6 procent
Kostnaderna var i stort sett oförändrade på 2 712 miljoner euro (2 676)
Positiva kreditförluster, netto, på 130 miljoner euro (-37)
Periodens resultat 1 763 miljoner euro (1 302, exklusive realisationsvinst på fastigheter)
Vinst per aktie 0,66 euro (0,57)
Avkastning på eget kapital 18,6 procent, jämfört med 14,5 procent exklusive realisationsvinst på fastigheter förra året
Återköp av högst 2 procent av egna utestående aktier

Stark utveckling under tredje kvartalet
Volymtillväxten fortsatte under kvartalet
Rörelseresultatet uppgick till 728 miljoner euro (884 under kv. 2 2005) - fortsatt tillväxt men lägre återföringar av kreditförluster och lägre kapitalavkastning jämfört med ett starkt andra kvartal
Intäkterna var 1 601 miljoner euro (1 694)
Kostnaderna var 896 miljoner euro (914)
Positivt netto för kreditförluster för sjätte kvartalet i rad
Periodens resultat var 563 miljoner euro (705)
Rörelseresultatet ökade 24 procent jämfört med kv. 3 2004

Fortsatt stark ökning av affärsvolymerna
Konsumtionslånen ökade 15 procent på årsbasis
Utlåningen till små och medelstora företag ökade 15 procent
Hypotekslån till privatkunder ökade 13 procent
Förvaltat kapital inom Asset Management ökade 17 procent till 147 miljarder euro
Nettopremieintäkterna i Life ökade 15 procent
Framgångsrik lansering av boendekapitalkonceptet på samtliga nordiska marknader
Antalet kärnkunder ökade 9 procent, nylansering av fördelsprogram

- Vi levererar ett starkt resultat under de första nio månaderna 2005 med en avkastning på eget kapital som ligger över målet. Intäkterna ökar med 9 procent och trots en betydligt högre aktivitetsnivå har vi klarat av att hålla kostnaderna i stort sett oförändrade. Affärsvolymerna fortsätter att öka kraftigt och vi ska fortsätta att tillvarata lönsamma tillväxtmöjligheter samtidigt som den strikta risk- och kostnadskontrollen bibehålls, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Pressmeddelande (pdf)
http://hugin.info/1151/R/1017808/159630.pdf

För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO/EVP, +46 8 614 7996
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852 (eller +46 70 607 92 69)
Boo Ehlin, informationschef, Sverige, +46 8 614 8464 (eller +46 70 264 71 65)

Finansiell kalender:
Nordea publicerar sin bokslutskommuniké den 22 februari 2006.

Bolagsstämma hålls den 5 april 2006.

Onsdagen den 26 oktober 2005

Lars G Nordström
VD och koncernchef