Nordea Bank AB

Nordea säljer aktier i Citycon Oyj

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 08:45 CET

Nordea har sålt alla sina aktier i det finska fastighetsbolaget
Citycon Oyj. Nordeas innehav uppgick till 45 030 594 aktier, omkring
42,6 procent av aktierna i Citycon. Försäljningen är i linje med
Nordeas strategi att fokusera på kärnverksamheten. Försäljningen
kommer att intäktsföras under fjärde kvartalet 2003 och får endast en
marginell effekt på Nordeas resultat.

Köpare är flera internationella finansiella institutioner. Citycon
Oyj är noterat på Helsingforsbörsen, och äger en fastighetsportfölj
som huvudsakligen består av köpcentra och butikslokaler i Finland.

http://hugin.info/1151/R/924442/125637.pdf

För ytterligare information:
Jakob Grinbaum, Executive Vice President, Head of Group Treasury, +46
8 614 7891
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 86 11