Nordea Bank AB

Nordea säljer andelar i korthanteringsbolag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:17 CET

Nordea säljer sin andel om 39 procent i det svenska
korthanteringsbolaget CEKAB.

Nordea äger CEKAB tillsammans med Svenska Handelsbanken (37 procent),
Swedbank (21 procent) och Danske Bank (3 procent). Alla banker säljer
sina andelar samtidigt, vilket innebär att köparen, norska EDB
Business Partner, blir helägare till bolaget. Affären väntas vara
slutförd inom några månader, och Nordea kommer att redovisa en
realisationsvinst på cirka 50 miljoner svenska kronor senast under
andra kvartalet.

EDB kommer att trygga kontinuiteten i den växande kortverksamheten.
CEKAB grundades 1989 för att bygga upp den nya och gemensamma
infrastruktur som behövdes vid den tiden. Eftersom kortverksamheten
har mognat har det blivit önskvärt med en tydligare ansvarsfördelning
mellan infrastrukturleverantörerna och bankerna, vilket denna affär
möjliggör.

För ytterligare information:
Martin Ogarp, chef för Card Processes and Technology, +46 8 614 72 75
Sören Lundin, Communication Officer, +46 8 534 91448