Nordea Bank AB

Nordea säljer ytterligare fastigheter

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 14:31 CET

Nordea har idag undertecknat ett avtal med IXIS AEW Europe om försäljning och partiell leaseback av 97 fastigheter i Finland, Norge och Sverige.

Affären är i linje med Nordeas strategi att fokusera på kärnverksamheten och optimera kapitalanvändningen.

Fastigheterna, som utnyttjas av Nordea, består främst av större regionala kontor och vanliga filialkontor, sammanlagt cirka 300 000 kvadratmeter. I affären ingår hyresavtal som löper på mellan tre och tio år.

Försäljningen väntas vara slutförd före årsskiftet och kommer att resultera i en nettoförlust på cirka 35 miljoner euro. Denna förlust balanseras av de 41 miljoner euro som avsattes under andra kvartalet i år för potentiella förluster på ytterligare fastighetsavyttringar.

IXIS AEW Europe (www.ixisaew.com) är en ledande europeisk fastighetsinvesterare som är helägd av CDC IXIS. Koncernen har nio kontor i Europa, och förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 9,8 miljarder euro. IXIS AEW Europe är integrerat med AEW Capital Management, som förvaltar totalt över 21 miljarder euro från sin bas i Nordamerika.

Efter dagens transaktion består Nordeas fastighetsportfölj av centralt belägna affärsfastigheter i Finland, Norge och Sverige på totalt cirka 190 000 kvadratmeter. Nordea håller på att sälja dessa fastigheter, och affären väntas vara avslutad under första kvartalet 2004. Fastigheterna har ett bokfört värde på cirka 450 miljoner euro. Vidare har Nordea en restportfölj med huvudsakligen finska fastigheter, som också är till salu. Denna portfölj har ett bokfört värde på drygt 200 miljoner euro. Den planerade försäljningen av återstående fastigheter väntas resultera i en vinst som blir större än tidigare indikerat, och som kan överstiga 200 miljoner euro.

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611
Jakob Grinbaum, chef för Group Treasury, +46 8 614 7891