Nordea Bank AB

Nordea Stabil: Ny fond med jämn avkastning till begränsad risk

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:12 CEST

Den 24 april introducerar Nordea fonden Stabil som innebär ett nytt sätt att välja aktier. Nordea Stabil har inte några begränsningar för hur mycket av dess kapital som kan placeras i aktier eller räntebärande värdepapper. Avkastningen jämförs därför inte heller med något index. Målet är att fonden ska ge en jämn och stabil avkastning på fyra till fem procent per år oavsett marknadsläge.

För att över tiden kunna ge en positiv avkastning till en relativt låg risk kommer förvaltarna att investera i företag som har haft en stabil kursutveckling med jämna kassaflöden och som är rimligt värderade. Alltså företag som kommer med få överraskningar.

Aktierna kompletteras med obligationer och andra räntebärande placeringar och gör det därmed möjligt att till en begränsad risk prestera en jämn avkastning.

"Vi har insett att många sparare inte bryr sig om hur en fond har gått jämfört med ett index utan de vill se avkastning i reda pengar, och det är framförallt för dem som vi introducerar den här fonden", säger Olof Neiglick, vd på Nordea Fonder.

"Men Stabil passar också de som har ett stort räntesparande men gärna skulle vilja spara mer i aktier utan att samtidigt ta de risker att förlora pengar som det i vanliga fall innebär. De får nu möjlighet att till en begränsat högre risk ta del av aktiemarknadens möjligheter till högre avkastning över tiden", avslutar Olof Neiglick.

För ytterligare information:
Olof Neiglick, VD Nordea Fonder AB, 08-579 424 00
Boo Ehlin, informationschef, 08-614 84 64