Nordea Bank AB

Nordea utser Henrik Priergaard till ny HR-direktör

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 15:53 CEST

Henrik Priergaard, 48, har utsetts till direktör för HR i Nordeakoncernen.

 

Henrik Priergaard har arbetat i Nordea i 25 år, inom Treasury, Asset Management & Life och Investment Management & Funds. Han var senast chef för Nordic Private Banking fram till maj 2010, och är nu chef för Group CEO Office.

 

- Vi är mycket glada att Henrik har tackat ja till befattningen. Han kombinerar insikter från en lång och solid karriär på affärssidan med den kunskap som finns i HR-organisationen. Det är ett gyllene tillfälle att påskynda genomförandet av våra strategiskt viktiga HR-planer, säger koncernchef Christian Clausen.

 

Henrik Priergaard är ekonomie magister från Köpenhamns universitet och efterträder Lars Häggström.

 

För ytterligare information:
Henrik Priergaard, HR-direktör, +45 3333 1584
Helena Östman, informationschef Sverige, tel 070 200 40 50

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.