Nordea Bank AB

Nordeas exponering mot Lehman Brothers

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:52 CEST


Efter måndagens meddelande från Lehman Brothers Holdings Inc. att bolaget ansökt om konkursskydd enligt Chapter 11 har Nordea beslutat att kommentera sin exponering mot Lehman Brothers.


Nordea har ingen kreditexponering i form av obligationsinnehav eller kreditfaciliteter gentemot Lehman Brothers.

Nordea har i sin verksamhet på ränte- och kapitalmarknaden handlat med Lehman Brothers som motpart i derivattransaktioner. Nettoexponeringen i dessa transaktioner, efter beaktande av existerande säkerheter, är obetydlig.

Nordea håller på att ersätta större delen av de derivatkontrakt som banken för närvarande har hos Lehman Brothers med kontrakt med andra motparter. Dessa ersättningskostnader väntas bli begränsade.

Nordeas starka upplåningsbas och kapitalposition påverkas inte.För ytterligare information:
Carl-Johan Granvik, Group Chief Risk Officer, +46 8614 7811
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852