Nordea Bank AB

Nordeas privatekonomiska barometer: Hushållen oroar sig för jobben

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:38 CET

Allt fler hushåll oroar sig för arbetslösheten. Det visar Nordeas årliga privatekonomiska barometer, som publiceras i dag.

Arbetslösheten är det enda område där oron ökat något jämfört med förra året. Där säger 34 procent av de tusen intervjuade att man är orolig för arbetslöshet och förlorad inkomst, jämfört med 31 procent för ett år sedan.

Men över lag visar barometern att hushållen känner sig tryggare igen och är inte lika oroliga för sin privatekonomi som för ett år sedan.

- Detta finner jag helt naturligt, med tanke på att det hela tiden finns hot om nedläggningar och därmed för arbetslöshet, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom. I till exempel Västsverige är det fler som tänker dra ner på lyxprodukter, semester och förändra sina resvanor.

På andra plats kommer oro att förlora sin ekonomiska buffert och på tredje oro för pensionen. Men oron för att förlora sin ekonomiska buffert har gått ner från 42 procent till 34 procent.

- Detta hänger sannolikt samman med att vi sett att värdet på våra besparingar återhämtat sig och då återvinner vi vår ekonomiska trygghet, säger Ingela Gabrielsson.

Årets undersökning visar vidare att räntan oroar 28 procent, jämfört med 39 procent förra året.

- Här finns det anledning att se upp. Att oron för räntan gått ner beror på att den är så låg, men här finns det anledning till ökad vaksamhet, säger Ingela Gabrielsson. Det är troligt att den kommer att höjas under året och då är det viktigt att marginal för förändringar.

Kvinnor oroar sig generellt mer än män, men är också mer aktiva med att göra ekonomiska förändringar till exempel att öka sitt sparande (47 procent jämfört med 39 procent förra året), dra ner på lyxprodukter (37 procent jämfört med 29 procent) eller överhuvudtaget förändra sina konsumtionsvanor (35 procent jämfört med 23 procent).

- Det är ett mönster som jag känner igen sedan tidigare, detta att kvinnor är mer oroliga än män, säger Ingela Gabrielsson. Därför är det glädjande att de också tänker göra förändringar, det är det bästa sättet att bli kvitt sin oro. Kanske borde även männen vara mer aktiva

Andelen som tycker att deras ekonomiska situation är bra som den är har ökat från 23 procent förra året till 32 procent i år.

 

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, 08-614 66 32, 070-227 24 77

Fredrika Wigenstam, pressinformatör, 08-614 85 83